Pekka Haavisto (sv)

Pekka Haavisto är riksdagsledamot, Finlands tidigare utrikesminister och kandidat i presidentvalet 2024. Pekka är fredsförhandlare, samt försvarat demokrati och de mänskliga rättigheterna i många sammanhang. Han har lång erfarenhet i synnerhet inom utrikespolitik och av internationella uppdrag. Haavisto har lett utredningar där man undersökt hur olika krig påverkat miljön och varit EU:s och FN:s representant i olika kriser runtom  i världen. Han har också skrivit flera böcker. På fritiden ägnar han sig helst åt litteratur, gamla Volkswagen-bubblor och träbåtar.

CV

Utbildning
 • Student från Munkkiniemen yhteiskoulu 1976
Journalistiskt arbete
 • Chefredaktör för tidningen Komposti 1979 – 1982.
 • Chefredaktör för tidningen Suomi 1982 – 1987
 • Chefredaktör för de Grönas språkrör Vihreä 1983.
Kommunala förtroendeposter
 • Helsingfors skattenämnd 1981 – 1985.
 • Helsingfors fastighetsnämnd 1985 – 1988.
 • Helsingfors stadsstyrelse 1987.
 • Helsingfors stadsfullmäktige 1988 – 1992.
 • Helsingfors stadsfullmäktige 2005 – 2008.
Parliamentary work
 • Riksdagsgruppens gruppsekreterare 1983.
 • Riksdagsledamot  1987 – 1995 samt medlem i utrikes-, lag- och kulturutskotten. 
 • Ordförande för Riksdagens arbetsgrupp för mänskliga rättigheter 1990 – 1995.
 • Finlands delegation i Nordiska rådet 1991 – 1993.
 • Finlands delegation i Europaparlamentets och Finlands riksdags gemensamma kommitté 1993.
 • Finlands delegation i EES parlamentarikerkommitté 1993 – 1994.
 • Riksdagsledamot sedan 2007 samt medlem i utrikes- och försvarsutskotten samt i stora utskottet.
 • Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling  2007 – 2008 (ersättare från 2015 och framåt).
 • Rundradion Ab:s förvaltningsråd 2011 – 2013.
Andra förtroendeposter
 • Ordförande för Riksdagens arbetsgrupp för mänskliga rättigheter  1990 – 1995.
 • Ordförande för Gröna förbundet 1993 – 1995.
 • Gästforskare vid Utrikespolitiska institutet 2000 – 2002.
 • Ordförande för European Green Party 2000 – 2006.
 • Parti- och valfinansieringskommittén 2009 – 2009.
 • Grundlagskommittén 2008 – 2010.
 • Ordförande för delegationen för romska ärenden 2008 – 2013.
 • Styrelsemedlem i Plan Finland 2009 – 2013.
 • Styrelsemedlem i Kyrkans Utlandshjälp 2009 – 2013 ja 2014 – 2019.
 • Ordförande för WWF:s förvaltningsråd 2011 – 2013.
 • Styrelsemedlem i Finlands Settlementförbund 2014 – 2019.
 • Ordförande för Gröna förbundet 2018 – 2019.
Minister
 • Miljö- och utvecklingsminister 1995 – 1999 i Lipponens första regering.
 • Utvecklings- och ägarstyrningsminister 2013 – 2014 i Katainens och Stubbs regeringar
 • Utrikesminister 2019 – 2023 i Rinnes och Marins regeringar
Internationella uppdrag
 • Olika uppdrag för FN:s miljöorganisation UNEP i kris- och katastrofområden i Kosovo, Afghanistan, Irak, Liberia, Palestina, Rumänien, Montenegro, Serbien, Bosnien-Hercegovina och Sudan 1999 – 2005.
 • EU:s särskilda representant (EUSR) i Sudan och Darfur 2005 – 2007.
 • Specialsakkunnig inom FN (ASG) i fredsprocessen i Darfur 2007.
 • Utrikesministeriets särskilda representant i kriser i Afrika 2009 – 2017.
 • Styrelsemedlem i Bcause foundation från 2014.
 • Ordförande för Europeiska fredsinstitutet (EIP) 2016 – 2019.
Publikationer
 • Inter-rail-opas 1977, 1978 och 1979.
 • Tehtävä Napapiirillä: kadonnutta aatetta metsästämässä 1983.
 • Nuori Eurooppa: Inter-rail opas 1986.
 • Kesä Balkanilla 1999.
 • UNEP: många publikationer om krigens miljöskador 1999 – 2005.
 • Afrikan tähteä etsimässä 2010.
 • Hatunnosto 2010.
 • Anna mun kaikki kestää: Sovinnon kirja 2011.
 • German Federal Government: International peer review on Germany’s sustainable development policy 2013.
 • Lipunnosto ja räätälin viisaus 2017.
 • Eurooppa raiteilla 2019.