PEKKA HAAVISTON TUKIJAT -HENKILÖREKISTERI

Suhtaudumme henkilötietojen käsittelyyn vakavasti. Pidämme tietosi turvassa. Meille kertyvät henkilötiedot liittyvät Pekka Haaviston presidenttiehdokkuuden ja kampanjan tukemiseen. Tarvitsemme yhteystietojasi, jotta voimme kertoa sinulle kampanjan etenemisestä ja tarjota mahdollisuuksia osallistua kampanjatyöhön.

1. Rekisterinpitäjä ja henkilörekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry
Osoite: PL 211, 00181 Helsinki
Sähköposti: toimisto@haavisto2024.fi
Yhteyshenkilö / tietosuojavastaava: Jarno Lappalainen

2. Henkilörekisterin nimi

Pekka Haaviston tukijat -henkilörekisteri

3. Tietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilörekisterin käyttötarkoitus on viestiä rekisteröityjen kanssa Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry:n ja Pekka Haaviston tueksi perustettavan valitsijayhdistyksen toiminnasta. Viestintä voi tapahtua esimerkiksi sähköpostilla ja sähköisillä uutiskirjeillä, jotka voivat sisältää viestintää sekä markkinointimateriaalia.

Tietojen käsittelyn ensisijainen oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus [TSA 6.1(a) sekä TSA 9.2(a, b ja d)] ja rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus [TSA 6.1(c)].

4. Tietojen käsittelyaika

Tietoja käsitellään 28.2.2024 saakka. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

5. Henkilörekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin kerätään seuraavia tietotyyppejä:

6. Henkilörekisterin tietolähteet

Henkilörekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyiltä itseltään näiden ilmoittautuessa Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan tukijoiksi ja lisäinformaation tilaajiksi sekä näiden liittyessä yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai kun nämä tekevät lahjoituksen tukiyhdistykselle. Tietoja kerätään sähköisesti ja paperilomakkeella.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan yhdistyksen työntekijät ja muut rekisterinpitäjän siihen nimenomaisesti valtuuttamat henkilöt.

9. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on pyritty varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla: 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, jotka yhdistys katsoo käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämättömäksi, katsotaan henkilön peruneen suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja vaativan tietojen poistoa.

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu


Media- ja sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja henkilörekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry
Osoite: PL 211, 00181 Helsinki
Sähköposti: toimisto@haavisto2024.fi
Yhteyshenkilö: Jarno Lappalainen

2. Henkilörekisterin nimi

Haavisto2024 media- ja sidosryhmärekisteri

3. Tietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisterin tarkoituksena on helpottaa Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan viestintätarkoituksissa tapahtuvaa yhteydenpitoa median ja sidosryhmien edustajiin. Käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on:

4. Tietojen käsittelyaika

Tietoja käsitellään 28.2.2024 saakka. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

5. Henkilörekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin kerätään seuraavia tietotyyppejä:

6. Henkilörekisterin tietolähteet

Henkilörekisterin tietolähteen ovat julkisesti saatavilla olevat tiedot (esimerkiksi organisaation verkkosivuilla olevat yhteystiedot) sekä rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan yhdistyksen työntekijät ja muut rekisterinpitäjän siihen nimenomaisesti valtuuttamat henkilöt.

9. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on pyritty varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla:

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, jotka yhdistys katsoo käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämättömäksi, katsotaan henkilön peruneen suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja vaativan tietojen poistoa.
Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.
Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.


Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä verkkosivuston välttämättömiin toimintoihin sekä tilastollisiin- että markkinoinnillisiin tarkoituksiin. Osa evästeistä liittyy kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. Kolmannen osapuolen palvelut voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan. 

Alla olevat palvelut keräävät IP-osoitteita ja evästetietoja:

Google Analytics
Facebook

Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa:

Facebook

Instagram

Google

YouTube

Tietojen käytön kieltäminen

Voit kieltää mainontaan ja sivuston suorituskykyyn liittyvien evästeiden käytön klikkaamalla sivun vasemmassa alakulmassa olevaa ikonia ja päivittämällä suostumuksesi.